Mørk Betong i kjøkken miljø

Mørk Betong i kjøkken miljø

Max 4,1m lengder i 61cm dybde og max 3m lengde i spesialdybder.